Čelništvo i adresa Povijest Znak HDBB-a  
 

Povijest HDBB-a

Hrvatsko društvo za biljnu biologiju osnovala je 1977. godine skupina biljnih fiziologa radi znanstvenog i stručnog djelovanja u području biljne fiziologije. Društvo ima sedamdesetak članova, a djeluje kao samostalna, dobrovoljna, nevladina, izvanstranačka, neprofitna znanstvena udruga sa ciljem podupiranja znanstvenog i stručnog rada u području biljne fiziologije i njene primjene, brige za unapredivanjem nastave biljne fiziologije na svim stupnjevima obrazovanja, suradnje sa Sveučilištem, pojedinim fakultetima, industrijom, poljoprivredom, vrtlarstvom i šumarstvom te usvajanja najnovijih teoretskih i praktičnih dostignuća na području biljne fiziologije kao i djelovanja na zaštiti i očuvanju prirode i čovjekova okoliša.

     Djelatnosti Društva su :

 • poticanje i pomaganje znanstveno-istraživačkih programa iz područja biljne fiziologije
 • organiziranje kongresa, simpozija, i drugih znanstvenih i stručnih skupova
 • znanstvena, stručna i popularna predavanja
 • znanstveni i stručni izleti za članove Društva
 • savjetovanja i seminari
 • suradnja sa srodnim društvima u inozemstvu
 • osnivanje i održavanje stručnih knjižnica i čitaonica
 • sudjelovanje u objavljivanju znanstvenih, stručnih i popularnih izdanja
 • davanje stručnih mišljenja iz područja biljne fiziologije
 • priređivanje izložbi
 • suradnja s prosvjetno-pedagoškom službom
 • rad na Hrvatskoj terminologiji na području biljne fiziologije
 • suradnja sa svim organizacijama koje rade na zaštiti prirode i čovjekova okoliša

Članovi Društva

Hrvatsko društvo za biljnu biologiju je član Federacije Europskih društava za biljnu fiziologiju (“Federation of European Societies of Plant Biology”, FESPB) i Međunarodnog udruženja za biljnu biotehnologiju (“International Association for Plant Biotechnology”, IAPB).

Važniji datumi

5-10. 09. 1988. održan VI kongres FESPP u Splitu, u organizaciji Jugoslavenskog društva za biljnu fiziologiju (JDBF). Te godine sjedište Predsjedništva JDBF bilo je u Hrvatskoj.

1997. na XI kongresu FESPP u Varni, Bugarska, HDBF postaje samostalan član FESPP-a zahavljujući zalaganju Prof. Ivana Regule, tadašnjeg nacionalnog predstavnika za Hrvatsku.

1997. HDBB postaje član IAPTC-a

18. 12. 1997. izglasan važeći statut Društva

24-29. 09. 2000. održan I Simpozij biljne biologije u Hvaru kao dio Kongresa biologa, na prijedlog Prof. Dražene Papeš, Predsjednice Hrvatskog genetičkog društva, a u organizaciji odbora HDBF na čelu s prof. Sibilom Jelaska.

2005. Osnovana podružnica HDBB u Osijeku (Predsjednik Dr. sc. Hrvoje Lepeduš)

2008. Hrvatsko društvo za biljnu fiziologiju (HDBF) preimenovano u Hrvatsko društvo za biljnu biologiju (HDBB).


Počasni članovi

1999. Akademik Zvonimir Devide

2000. Prof. Miran Vardjan

2002 Prof. W. Haubt

2004. Akademik Martin John Bukovac

2007. Akademkinja Mercedes Wrischer

2011. Prof. dr. sc. Ivan Regula

2011. Akademkinja Sibila Jelaska

2017. Akademik Nikola Ljubešić

 

 
 

POPIS PROŠLIH PREDSJEDNIŠTAVA

 
  STATUT DRUŠTVA