Članstvo i članovi Pristupnica Projekti
 

 

 
 

Članovi Društva mogu biti redoviti, studentski, počasni i potporni.

* Redovitim članom može postati osoba koja se profesionalno bavi biljnom fiziologijom ili njenom primjenom.

* Studentskim članom može postati redoviti student dodiplomskog i poslijediplornskog studija.

* Počasnim članom može postati osoba s izuzetnim zaslugarna za unapredivanje biljne fiziologije ili ciljeva Društva.

* Komplimentarni naziv 'Potporni član' dodjeljuje se fizičkim osobama izvan kruga biljnih fiziologa i pravnim osobarna koje se obavezuju na uplačivanje godišnjeg doprinosa.

 

Članovi HDBB aktivni su članovi i u međunarodnim društvima za biljnu biologiju.

Od 2013. g svi članovi HDBB ujedno su i članovi FESPB-a. Hrvatska nacionalna predstavnica u FESPB-u je dr.sc. Snježana Mihaljević.